Tijdsgewricht

Republiek der Verenigde Nederlanden 1588-1795

economie

Oostzeehandel moedernegotie, Amsterdam handelscentrum en stapelplaats (ten koste van Antwerpen)

politiek- republiek, stadhouder

religie

Synode van Dordrecht 1618-1619 remonstranten tegenover contraremonstranten.

Remonstranten(Arminius) conta-remonstranten(Gomarus)

Stadhouder Maurits van Oranje 1618-1625 Michiel van Mierevelt.

Onthoofding Oldenbarnevelt op het Binnenhof 1619.

Hugo de Groot 1618 voor zijn leven gevangen. Ontsnapping uit de staatsgevangenis Slot Loevestein 1621.

Stadhouder Frederik Hendrik 1625-1647 – Michiel van Mierevelt, Gerard van Honthorst.

Stadhouder Willem II 1647-1650

1648 Vrede van Munster- Gerard ter Borch.

Bouw stadhuis op de Dam 1648-1665.

Eerste stadhouderloze tijdperk 1650-1672. Johan de Witt

Eerste Nederlands-Engelse oorlog 1652 Р1654. Vrede van Westminster. Cromwell eiste uitsluiting Oranjes. Akte van seclusie  als gevolg daarvan. 1660 РRestauration in Engeland, door herstel monarchie werd de akte van seclusie ingetrokken.

1667 Eeuwig edict – kapitein generaal kon geen stadhouder zijn.

1672 rampjaar

1795 Franse bezetting. Bataafse Republiek