Het Stadhuis op de Dam

In de zeventiende eeuw waren in de Nederlanden de burgers die de grootste opdrachten gaven aan de kunstenaars, De bouw van het stadhuis was een gigantisch project waarbij de aankleding in de vorm van beeldhouwwerk en schilderkunst een enorme werkgelegenheid moet hebben geschapen .

Classicistisch gebouw door Jacob van Campen.Start bouw 1648. Daniel Stalpaert  neemt in 1654 de leiding over in verband met een ruzie tussen van Campen en het gemeentebestuur naar het schijnt over een raam in de vierschaar dat in van Campens ogen niet te verenigen was met zijn strak symmetrisch ontwerp.. Economische malaise vertraagde de bouw en in 1664 werd het gebouw pas opgeleverd. Het duurde nog tot 1708 voordat het interieur was voltooid. Een wereldwonder op 13659 palen gebouwd.

Het gebouw is symmetrisch.

In verband met onenigheid over een in de ogen van van Campen  onaanvaardbare aantasting van zijn streng symmetrisch ontwerp werd de bouw de laatste tien jaar voor oplevering overgenomen door Stalpaert

Burgerzaal

Schepenzaal

Vroedschapskamer

Vierschaar

Galerij

Grote Krijgsraadzaal

Kleine Krijgsraadzaal

–=–=–=–

Architectenweb – > http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=6310

Gemeente Amsterdam-=-=-=-=-=->>>

plattegrond